کلاس مکالمه زبان انگلیسی نیمه خصوصی استاد عطایی


کلاس مکالمه زبان انگلیسی نیمه خصوصی استاد عطایی ایده آل ترین راه آموزش زبان انگلیسی برای کلیه زبان آموزان می باشد. این به دلیل آن است که استاد عطایی از شیوه های آموزشی تکراری و کتاب هایی که در موسسات تدریس می شوند در سیستم آموزشی و کلاس مکالمه زبان انگلیسی خود استفاده نمی نمایند. در ۷ سال گذشته تمام کلاس مکالمه زبان انگلیسی استاد عطایی از سطح پایه تا پیشرفته توسط خود استاد عطایی و منابع اختصاصی و متد منحصر بفرد آنالیزی ایشان استفاده می نمایند. کلاس مکالمه زبان انگلیسی استاد عطایی تنها کلاس در ایران می باشد که موفق به حذف تفکر مادری در زبان آموز شده و با تکنیک های پیشرفته و عملی باعث می شود تا زبان آموز به راحتی، با صلاصت هر چه تمام تر و بدون اشتباه مکالمه زبان انگلیسی انجام دهد. تمامی کلاس های مکالمه زبان انگلیسی استاد عطایی توسط شخص استاد عطایی و در ۳ ترم (در کل ۱ سال) تدریس می شوند و هیچ استاد دیگری برای تدریس کلاسهای استفاده نمیشود تا بهترین کیفیت برای زبان آموزان ارایه شود.

 

فرصت باقیمانده تا تکمیل ثبت نام


0
نفر ثبت نام شده اند

ثبت نام

جدیدترین کلاس مکالمه زبان انگلیسی: آذر ماه ۹۷

 • تاریخ شروع: آذر ماه ۹۷
 • روز برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه
 • زمان برگزاری: ۴:۰۰ الی ۵:۳۰ عصر
 • سطح کلاس: Pre-intermediate
 • حداکثر تعداد دانشجو: ۸ نفر
 • تعداد ثبت نام شده: 1 نفر
 • تعداد صندلی خالی: 7 نفر
 • شهریه: 3 میلیون تومان

فرصت باقیمانده تا تکمیل ثبت نام


0
نفر ثبت نام شده اند

ثبت نام

کلاس جدید ۴ نفره: آبان ماه

 • تاریخ شروع: ۲۱ آبان ماه ۹۷
 • روز برگزاری کلاس: دوشنبه ها
 • زمان برگزاری: ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰ عصر
 • سطح کلاس: Pre-intermediate
 • حداکثر تعداد دانشجو: ۴ نفر
 • تعداد ثبت نام شده: 4 نفر
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر
 • شهریه: 4 میلیون و 500 هزار تومان

فرصت باقیمانده تا تکمیل ثبت نام


0
نفر ثبت نام شده اند

ثبت نام

جدیدترین کلاس: آبان ماه ۹۷

 • تاریخ شروع: ۱۹ آبان ماه ۹۷
 • روز برگزاری کلاس: شنبه و چهارشنبه
 • زمان برگزاری: ۷:۰۰ الی ۸:۳۰ عصر
 • سطح کلاس: Pre-intermediate
 • حداکثر تعداد دانشجو: ۸ نفر
 • تعداد ثبت نام شده: 8 نفر
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند


ظرفیت تکمیل شد

کلاس: مهر ماه

 • تاریخ شروع: ۲۱ مهر ماه ۹۷
 • روز برگزاری کلاس: شنبه و چهارشنبه ۵:۳۰ الی ۷
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: مرداد ماه

 • تاریخ شروع: ۷ مرداد ماه
 • روز برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه ۴ الی ۵:۳۰
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: تیر ماه

 • تاریخ شروع: مرداد
 • روز برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه ۷ الی ۸:۳۰
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: 6 تیرماه

 • تاریخ شروع: ۶ تیر ماه
 • روز برگزاری کلاس: شنبه و چهارشنبه ۴ الی ۵:۳۰
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: 28 اردیبهشت

 • تاریخ شروع: 28 اردیبهشت (۴ نفره)
 • روز برگزاری کلاس: جمعه ۷ الی ۱۰ صبح
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: 11 اردیبهشت

 • تاریخ شروع: ۱۱ اردیبهشت
 • روز برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۵:۳۰ الی ۷
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: ۷ دی ماه

 • تاریخ شروع: هفته اول دی ماه
 • روز برگزاری کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: هفته سوم آبان ماه

 • تاریخ شروع: هفته سوم آبان ماه
 • روز برگزاری کلاس: پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: هفته سوم آبان ماه

 • تاریخ شروع: هفته سوم آبان ماه
 • روز برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۴ الی ۵:۳۰
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: 15 آبان ماه

 • تاریخ شروع: ۱۵ آبان ماه
 • روز برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۷ الی ۸:۳۰
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: ۲۹ مرداد ماه

 • تاریخ شروع: ۲۹ مرداد ماه
 • روز برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۷ الی ۸:۳۰
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: ۱۰ تیر ماه

 • تاریخ شروع: ۱۰ تیر ماه
 • روز برگزاری کلاس: شنبه و چهارشنبه ساعت ۷ الی ۸:۳۰
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: 10 تیر ماه

 • تاریخ شروع: ۱۰ تیر ماه
 • روز برگزاری کلاس: شنبه و چهارشنبه ساعت ۵:۳۰ الی ۷
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: ۱۴ اردیبهشت ماه

 • تاریخ شروع: 14 اردیبهشت ماه
 • روز برگزاری کلاس: پنجشنبه ها
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: ۱۴ بهمن ماه

 • تاریخ شروع: 14 بهمن ماه
 • روز برگزاری کلاس: پنجشنبه ها
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: ۱۲ دی ماه

 • تاریخ شروع: ۱۲ دی ماه
 • روز برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: 13 آذر

 • تاریخ شروع: ۱۳ آذر ماه
 • روز برگزاری کلاس: شنبه و چهارشنبه
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: هفته سوم مهر ماه

 • تاریخ شروع: هفته سوم مهرماه
 • روز برگزاری کلاس: دوشنبه عصر
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

0
نفر ثبت نام شده اند

ظرفیت تکمیل شد

کلاس: ۱۲ مرداد ماه

 • تاریخ شروع: ۱۲ مرداد ماه
 • روز برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه عصر
 • تعداد صندلی خالی: 0 نفر

استاد عطایی

استاد عطایی

استاد عطایی از هیچ استاد متفرقه ای جهت تدریس سیستم خود استفاده ننموده و شخصا تمامی کلاس ها را تدریس می نمایند که باعث بالا رفتن کیفیت آموزش و بالا رفتن میزان رضایت دانشجویان شده است.

orange_grunge_sticker_badges_293

منابع اختصاصی

تمامی کلاس ها از سیستم موفق و مدرن آنالیزی استاد عطایی استفاده می نمایند که برعکس کتاب های دیگر موجود در بازار مختص زبان آموز فارسی زبان نوشته شده و مختص مکالمه آنالیزی استاد عطایی می باشند.

استاد عطایی

تنها یک سال

با شرکت در کلاس مکالمه زبان انگلیسی استاد عطایی تنها در ۲ دوره شش ماهه و در مجموع ۱ سال به تسلط کامل به درک و مکالمه زبان انگلیسی خواهید رسید و قادر به مکالمه صحیح و درست خواهید بود.

با پر کردن فرم زیر یک زمان جهت تعیین سطح دریافت نموده و قدم اول را بردارید…

 • از این قسمت کلاس مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 • از این قسمت زمان هایی که میتوانید جهت مصاحبه حضور پیدا کنید را انتخاب نمایید. سپس با هماهنگی با برنامه های استاد عطایی سعی میکنیم بهترین زمان ممکن را برای شما انتخاب کنیم و از طریق پیامک شما را مطلع کنیم.
 • اگر توضیحی دارید در این قسمت یادداشت بفرمایید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

نظرات را بخوانید
اگر هنوز درباره ثبت نام در کلاسهای استاد عطایی دو دل هستید به شما پیشنهاد میکنیم تا نظر دانشجویان درباره کلاس ها را بخوانید…

نظرات درباره کلاسهای استاد عطایی
سطح آغازین کلاسها
سطح آغازین کلاسهای نیمه خصوصی استاد عطایی سطح بالاتر از مبتدی می باشد. به این معنی که اگر شما چند ترم در آموزشگاه های مختلف خوانده باشید معمولا برای ترم اول استاد عطایی مناسب خواهید بود. اگر فکر میکنید سطح شما مبتدی می باشد، به شما توصیه میکنیم که کلاس آموزش مبتدی زبان انگلیسی استاد عطایی در سایت کلاورپد را بگذرانید و سپس جهت تعیین سطح به استاد مراجعه نمایید. همینطور بسته آموزشی سطح مبتدی زبان انگلیسی استاد عطایی نیز میتواند در سایت زبان مارکت گزینه مناسبی جهت پیشرفت اولیه و شرکت در کلاسهای اصلی باشد.

یا اگر گزینه های بالا مناسب نیستند


بسته های خودآموز زبان انگلیسی استاد عطایی حتما به زبان آموزانی که قصد شرکت در کلاسهای استاد دارند ولی سطح پایینی دارند توصیه میشود.
اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش

در صورتی که کلاس آنلاین یا دانلود مناسب شما نیست

اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش
دلیل اتخاذ این تصمیم این است که تنها دانشجویانی که واقعا انگیزه یادگیری را دارند در کلاس ها شرکت نمایند و در این صورت کلاس ها به هیچ عنوان کنسل نخواهند شد و دانشجو می تواند مطمین باشد که در کلاسی که ثبت نام شده تا انتهای دوره می تواند پیش برود و نگرانی از به حد نصاب رسیدن کلاس در ترم های بالاتر را نداشته باشد.