هفته نامه آموزش رایگان زبان انگلیسی آنلاین (شماره 75)َ

آموزش رایگان زبان انگلیسی آنلاین

 کلاس مجازی ترم اول و دوم استاد عطایی

آموزش زمان ها در زبان انگلیسی

پس از شروع برگزاری ترم مجازی مبتدی زبان انگلیسی، ترم دوم کلاس های مجازی استاد عطایی با نام ۱۰۰ کاربرد زمان ها در زبان انگلیسی در وب سایت کلاورپد از این هفته شروع خواهد شد. این ترم در حقیقت برداشتی از ترم اول دوره مکالمه یک ساله استاد عطایی می باشد که حالا بصورت مجازی در اختیار تمامی شما عزیزان قرار خواهد گرفت. در این دوره سعی شده تا تمامی نکات مهم در کتاب به صورت ریزترین شکل ممکن با صوت و تصویر ضبط و آماده بهره برداری زبان دوستان باشد. این دوره می تواند تاثیر بسیار زیاد بر روی مکالمه و درک مستقیم زبان آموزان از زبان انگلیسی داشته باشد و در حقیقت این کاربردها جایگزین زبان مادری خواهند شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

و اما یک خبر دیگه که احتمال زیاد برای بسیاری از شما خیلی جالب خواهد بود … اونم اینکه به زودی کلاس خوشنویسی انگلیسی با خودکار در سایت کلاورپد شروع می شه. به محض شروع شدن کلاس به شما عزیزان اطلاع خواهیم داد.

 

Quote

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

Michael Jordan

Michael Jeffrey Jordan (born February 17, 1963), also known by his initials, MJ, is an American former professional basketball player. Jordan was one of the most effectively marketed athletes of his generation and was considered instrumental in popularizing the NBA around the world in the 1980s and 1990s.

(initial = حروف اختصاری / former = سابق / athlete = ورزشکار / generation = نسل / popularize = معروف و مشهور کردن )

 

Poem

My Parents

You are both special in every way, Encouraging me more and more each passing day.

You both are the reason why I’m so strong, With you two at the helm not a thing could go wrong.

You’ve both helped me through many trials and tribulations, You’ve made things better in every situation.

Thank you both for always being there, And showing me that you truly care.

Words could never explain how I feel about you, But I hope you know that I truly love you two!

(parents = والدین / encourage = تشویق کردن / helm = سکان / trial = آزمایش / tribulation = مصیبت / truly = حقیقتا)

 

Proverb

“A watched pot never boils.”

به معنی این هست که وقتی منتظر اتفاق افتادن چیزی هستید زمان طولانی تر به نظر میاد. و اینکه انتظار با اضطراب باعث نمی شه که اون اتفاق سریعتر رخ بده.

 

Facts

Interesting Facts About . . . Cats

A cat’s jaw can’t move sideways, so a cat can’t chew large chunks of food.

There are more than 500 million domestic cats in the world, with approximately 40 recognized breeds.

Cats are extremely sensitive to vibrations. Cats are said to detect earthquake tremors 10 or 15 minutes before humans can.

On average, cats spend 2/3 of every day sleeping. That means a nine-year-old cat has been awake for only three years of its life

A cat’s hearing is better than a dog’s. And a cat can hear high-frequency sounds up to two octaves higher than a human.

A cat rubs against people not only to be affectionate but also to mark out its territory with scent glands around its face. The tail area and paws also carry the cat’s scent.

source : facts.randomhistory

(jaw = فک / chunk = قطعه / domestic = خانگی / breed = گونه / sensitive = حساس / earthquake tremors = لرزه های زلزله / hearing = شنوایی / high-frequency sounds = اصوات با فرکنس بالا / affectionate = مهربان / territory = قلمرو / paw = پنجه)

 

هفته نامه آموزش رایگان زبان انگلیسی آنلاین (شماره 75)َ
این مطلب چند امتیاز داشت؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *