فعلهای مربوط به دادگاه

فعلهای انگلیسی مربوط به دادگاه – شماره 2

At The Court

court2 

 
 

 Albert sued his neighbor, Mr. Reed, for littering his lawn. They went to the court on June 17th. Because Mr. Reed couldn’t provide the court with enough evidence, he was Pled guilty and sentenced to spend 2 months working in a charitable organization. His lawyer appealed for another trial. He managed to find a person to come to the court and testify that a cat had littered the lawn looking for food. He swore an oath and the judge reconsidered the sentence.

 
sue     شکایت کردن از کسی در دادگاه
 
sentence      محکوم کردن
 
plead (pled)      اعلام نتیجه رای دادگاه
 
appeal     درخواست از دادگاه برای اجرای یک جلسه دیگر برای تغییر رای
 
testify     شهادت دادن در دادگاه
 
swear an oath     قسم خوردن
 
فعلهای انگلیسی مربوط به دادگاه – شماره 2
این مطلب چند امتیاز داشت؟

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *