جهت پیش ثبت نام در کلاس های استاد عطایی قدم های زیر را دنبال نمایید.


قدم سوم

انجام مشاوره رایگان و ثبت نام نهایی در کلاس مناسب

قدم دوم

تماس ما با شما جهت تعیین زمان تعیین سطح و مشاوره

قدم اول

پر کردن فرم پیش ثبت نام بصورت کامل

لطفا جهت پیش ثبت نام در کلاس ها فرم زیر را پر نمایید و زمان های مناسب جهت تعیین سطح را نیز به صورت روز و ساعت انتخاب نمایید.


 

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

شماره تلفن ثابت

آدرس

روز مناسب جهت تعیین سطح
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه

زمان مناسب تعیین سطح
پیش از ظهربعد از ظهرعصر

نوع کلاس

توضیحات مکمل